Skip Navigation or Skip to Content
logo
Prachtige uitdaging! vacature voor een:

Orthopedagoog / psycholoog

Orthopedagoog / psycholoog
24 uur (0,6 fte)

Voor ons team O2 (Onderwijs en Opvang) zoeken we een ervaren orthopedagoog/(school)psycholoog die als vaste contactpersoon voor diverse opvang en onderwijslocaties gaat werken.

Ben jij de expert die vanuit een helicopterview kan analyseren, goed kan signaleren en in samenwerking de juiste interventies kan inzetten? Dan zoeken we jou!

We bieden je een uitdagende en gevarieerde baan in een deskundig team van professionals. Samen met het team en professionals in de regio ga je zoeken naar het meest passende aanbod bij elke casus. Casussen op kind, leerkracht, groeps- én schoolniveau. Je komt werken in een lerende organisatie met mooie ambities waaraan jij ook een bijdrage kunt leveren (zie Verdi koersplan). Er zijn volop mogelijkheden om je talenten verder te ontwikkelen. Bovendien zijn we als team volop in ontwikkeling want we zijn nog erg jong (Verdi en team O2 bestaan sinds 1-1-2022) en jij kunt als nieuwe collega daar dan ook direct invloed op hebben!

Binnen Verdi Onderwijs, Verdi Start (peuterspeelzalen) en in samenwerking met onze kinderopvangpartners streven we naar een doorlopende ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. Ons doel is optimale afstemming van het professionele handelen op de diversiteit aan ondersteuningsbehoeften van alle kinderen binnen Verdi. Dit willen we bereiken door het handelen van de pedagogisch medewerkers en de leerkrachten te versterken en een zo passend mogelijk aanbod te verzorgen voor alle kinderen in het onderwijs en de opvang. Hierbij gaan we uit van een goede ondersteuningsstructuur en kwaliteitscyclus binnen elke school en opvanglocatie als sterke basis. Vervolgens volgen we de Verdi ondersteuningsstructuur waarbij het Team Onderwijs en Opvang (team O2) betrokken kan worden. De functie wordt gewaardeerd in schaal 11.

 

We zoeken een onderwijsexpert op WO niveau die:

  • diversiteit omarmt
  • beschikt over een ruime kennis en ervaring in het onderwijs
  • bij voorkeur ervaring heeft met Handelingsgerichte procesdiagnostiek (HGPD)
  • in een verbindende en pro-actieve rol als teamspeler kan meewerken aan de professionele ontwikkeling van het team en de organisatie;
  • collega professionals op de scholen en in de opvang kan adviseren bij de (extra) ondersteuning van kinderen met als doel het versterken van de basiskwaliteit en de basisondersteuning;
  • beschikt over een goed reflectief vermogen en goede communicatieve vaardigheden.
  • flexibel is en denkt in kansen en mogelijkheden
  • doel en planmatig kan werken en processen kan monitoren

 

Interesse? Mail dan jouw motivatie en CV vóór 20 november a.s. naar Vanessa Hendriks via mailadres: vhendriks@verdi.nl

Voor informatie kun je bellen naar Debbie Verschuuren (teamleider onderwijs en opvang), 06-19171844 of kijk op de website van Verdi voor meer informatie. Sollicitatiegesprekken staan gepland op 22 november tussen 8.30 en 13.30 uur.

 

featured-image-example