Skip Navigation or Skip to Content
logo
Studenten: van harte welkom!

Lio en stages

VERDI: een goede plek voor stages en lio-ers!

 

Binnen alle scholen van Verdi wordt groot belang gehecht aan stageplaatsen en lio-ers. Dit vormt een prachtige wisselwerking: we leren van elkaar. Het is geven en brengen, brengen en geven van informatie en inspiratie!

Voor de lio-ers wordt gewerkt met zowel Hogeschool De Kempel in Helmond als met Hogeschool Fontys Pabo. De lio-plekken voor het schooljaar 2023-2024 zijn ingevuld.

Is er gedurende dit schooljaar nog interesse of zijn er aanstaande leerkrachten die zich al vroeg oriënteren op het volgende schooljaar, neem contact op met Minèt Peters‑Penninx, stuur een mailtje naar: mpeters@verdi.nl