Skip Navigation or Skip to Content
logo
Uw stem telt!

Medezeggenschap GMR

Medezeggenschap!

Medezeggenschap is binnen Verdi georganiseerd op school in de Medezeggenschapsraad (MR) en Verdi breed in de Gemeenschappelijke MR (GMR).

De GMR is een vertegenwoordiging van leerkrachten én ouders. De GMR bestaat idealiter uit vijf ouders en vijf leerkrachten. U kunt altijd contact opnemen met de GMR, door een mailtje te sturen naar GMR@verdi.nl

De GMR vergadert zo’n 5 keer per jaar. Daarnaast vindt er ook 5 keer per jaar overleg plaats tussen de raad van bestuur en de GMR.

Onze GMR stelt zich graag aan u voor:

Martin Aarts
Vader van drie kinderen, Benjamin (5), Charlie (3) en Sammy (1), die alle drie naar de Odaschool in Sint-Oedenrode (zullen) gaan. In het dagelijks leven actief als ondernemer met zowel een online als fysieke winkel. Ik hoop de komende jaren de GMR te kunnen versterken en zo bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van Verdi!

Marloes de Beer
Moeder van Femke (groep 7) en Anouk (groep 4) die op basisschool de Kienehoef in Sint-Oedenrode zitten. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als budgetcoach en beschermingsbewindvoerder bij Kredietbank Nederland. Ik heb het hele proces van de fusie naar Verdi van dichtbij mee mogen maken. Dat vond ik erg interessant. Daarom wil ik ook graag meedenken in de nieuwe GMR van Verdi. Ik kijk uit naar een fijne samenwerking met de personeelsleden en ouders van de GMR.

Dennis van Beers
Vader van twee dochters, waarvan de jongste nog een jaar op basisschool Eerschot in Sint-Oedenrode zit. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als HR Business Partner bij Rabobank. Na ruim 6 jaar GMR-ervaring hoop ik het stokje in de loop van dit jaar over te mogen dragen aan andere enthousiaste ouders. Dus mocht je interesse hebben en meer willen weten over de rol van ouders in de GMR, dan neem gerust even contact met op.

Tonny Knapp
Werkzaam als leerkracht van Team Verdi, waardoor ik op alle scholen van Verdi mag werken. Daarvoor heb ik 12,5 jaar op basisschool Maria in Erp gewerkt en ben daar 9 jaar lid geweest van de MR. Als vliegende keep krijg ik een kijkje in veel verschillende ‘keukens’, dat hopelijk een voordeel zal zijn als lid van de GMR.

Jasmijn Manders
Werkzaam als leerkracht op de Vijfmaster, waar ik nu mijn vijfde jaar begonnen ben. Als jonge leerkracht vind ik het interessant om mee te denken over ons onderwijs, beleidszaken, etc. binnen Verdi. Aansluiten bij de GMR was daarom een mooie kans.

Hedwig Molenkamp
In het dagelijks leven ben ik werkzaam als intern begeleider op speelleercentrum de Pionier in Veghel. De afgelopen jaren was ik lid van de GMR van Skipov en ik zie ernaar uit deze rol de komende drie jaar in te vullen voor Verdi.

Karin van de Wijdeven
Werkzaam als leerkracht op basisschool Nicolaas in Boerdonk, onderdeel van het cluster Antonius – de Empel – Nicolaas. Tevens ben ik moeder van vier kinderen, waarvan Luuk (groep 4), Noor (groep 2) en Freek (groep 2) op de Empel in Erp zitten. Eef gaat na de zomervakantie naar de peuterspeelzaal. Ik ben nu voor het derde jaar lid van de GMR en heb zin om namens ons cluster mijn bijdrage aan de GMR te leveren.

Rian Timmers
Moeder van Senna en Naomi, die op het Zwijsen college en basisschool ’t Ven in Veghel zitten. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als docent en portefeuillehouder onderwijs bij HAS Hogeschool. Inmiddels ben ik vijf jaar lid van de GMR (eerst van SKIPOV en nu van Verdi). Na schooljaar 23-24 komt er voor mij een einde aan mijn GMR-lidmaatschap, dus mocht je mijn plekje in willen nemen, neem gerust contact op.

Imke Krans-Lunenburg
Werkzaam op basisschool Kienehoef en ouder van een Katlijn (groep 8 Odaschool) en Tobias (2de jaar Zwijsen college). Ik sta nu 20 jaar met veel plezier voor de klas. Het lijkt me interessant om samen met een groep personeelsleden en leerkrachten na te denken over goed onderwijs binnen stichting Verdi.