Skip Navigation or Skip to Content
logo
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) zoekt een lid voor de personeelsgeleding

Medezeggenschap GMR

Medezeggenschap!

Medezeggenschap is binnen Verdi georganiseerd op school in de Medezeggenschapsraad (MR) en Verdi breed in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

De GMR is een vertegenwoordiging van leerkrachten én ouders. De GMR bestaat idealiter uit vijf ouders en vijf leerkrachten.

U kunt altijd contact opnemen met de GMR, door een mailtje te sturen naar gmr@verdi.nl.

De GMR is een vertegenwoordiging van medewerkers én ouders en bestaat uit vijf ouders en vijf medewerkers. De GMR heeft als doel om de belangen van leerlingen, ouders en personeelsleden te behartigen en mee te denken over het beleid van Verdi Onderwijs. Denk hierbij aan onderwerpen zoals de kwaliteit van het onderwijs, de veiligheid van de leerlingen en de financiën van de stichting. Je hebt inspraak in de besluitvorming en kunt zo een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Verdi Onderwijs.

De GMR vergadert zo’n 5 keer per jaar. Daarnaast vindt er ook 5 keer per jaar overleg plaats tussen de raad van bestuur en de GMR en is er twee keer per jaar overleg met de Raad van toezicht.

Welkom nieuwe leden !

Aan het einde van dit schooljaar nemen wij afscheid van twee ouderleden van GMR van Verdi Onderwijs. Daarom hebben de afgelopen weken verkiezingen voor nieuwe ouderleden plaatsgevonden. Van de 20 MR’en hebben er 12 MR’en hun stemmen uitgebracht. Deze stemmen zijn afzonderlijk door 2 GMR leden geteld. De nieuw gekozen ouderleden zijn:

  • Veerle van Dinther uit Veghel
  • Michiel van der Heijden uit Sint-Oedenrode.

Vanwege het vertrek van een van de personeelsleden van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Verdi Onderwijs, is de GMR op zoek naar een nieuwe personeelslid voor de personeelsgeleding van Verdi.

Wij zoeken een personeelslid die betrokken wil zijn en zich wil inzetten voor de belangen van alle leerlingen en ouders van alle scholen binnen Verdi Onderwijs. Ervaring met medezeggenschap is niet vereist. Het is belangrijk dat je goed kunt samenwerken en communiceren, en dat je een kritische en constructieve houding hebt.

Het is een leuke en interessante manier om betrokken te zijn bij de stichting waar je voor werkt.

Heb je interesse, stuur dan een berichtje naar  GMR@verdi.nl.

Neem ook gerust contact op met voorzitter Dennis van Beers (06-48498718) of een van de huidige personeelsleden in de GMR.

Mocht je het GMR reglement en/of het medezeggenschapsstatuut willen ontvangen, laat het ons gerust weten.

Met vriendelijke groet,

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Verdi Onderwijs

Onze GMR stelt zich graag aan u voor:

Martin Aarts
Vader van drie kinderen, Benjamin (5), Charlie (3) en Sammy (1), die alle drie naar de Odaschool in Sint-Oedenrode (zullen) gaan. In het dagelijks leven actief als ondernemer met zowel een online als fysieke winkel. Ik hoop de komende jaren de GMR te kunnen versterken en zo bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van Verdi!

Marloes de Beer
Moeder van Femke (groep 7) en Anouk (groep 4) die op basisschool de Kienehoef in Sint-Oedenrode zitten. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als budgetcoach en beschermingsbewindvoerder bij Kredietbank Nederland. Ik heb het hele proces van de fusie naar Verdi van dichtbij mee mogen maken. Dat vond ik erg interessant. Daarom wil ik ook graag meedenken in de nieuwe GMR van Verdi. Ik kijk uit naar een fijne samenwerking met de personeelsleden en ouders van de GMR.

Dennis van Beers
Vader van twee dochters, waarvan de jongste nog een jaar op basisschool Eerschot in Sint-Oedenrode zit. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als HR Business Partner bij Rabobank. Na ruim 6 jaar GMR-ervaring hoop ik het stokje in de loop van dit jaar over te mogen dragen aan andere enthousiaste ouders. Dus mocht je interesse hebben en meer willen weten over de rol van ouders in de GMR, dan neem gerust even contact met op.

Loes van Berkel
Moeder van een dochter Isa (groep 7) en zoon Ties (groep 4), die op basisschool de Kienehoef in Sint Oedenrode zitten. In het dagelijks leven ben ik anesthesiemedewerker en sedatie praktijkspecialist, werkzaam bij ziekenhuis Bernhoven in Uden. Inmiddels ben ik bijna anderhalf jaar lid van de GMR van Verdi. Ik vind het erg interessant mee te denken over de beleidszaken en de koers van Verdi en hier vanuit ouderperspectief mijn bijdrage aan te leveren.

Tonny Knapp
Werkzaam als leerkracht van Team Verdi, waardoor ik op alle scholen van Verdi mag werken. Daarvoor heb ik 12,5 jaar op basisschool Maria in Erp gewerkt en ben daar 9 jaar lid geweest van de MR. Als vliegende keep krijg ik een kijkje in veel verschillende ‘keukens’, dat hopelijk een voordeel zal zijn als lid van de GMR.

Jasmijn Manders
Werkzaam als leerkracht op de Vijfmaster, waar ik nu mijn vijfde jaar begonnen ben. Als jonge leerkracht vind ik het interessant om mee te denken over ons onderwijs, beleidszaken, etc. binnen Verdi. Aansluiten bij de GMR was daarom een mooie kans.

Hedwig Molenkamp
In het dagelijks leven ben ik werkzaam als intern begeleider op speelleercentrum de Pionier in Veghel. De afgelopen jaren was ik lid van de GMR van Skipov en ik zie ernaar uit deze rol de komende drie jaar in te vullen voor Verdi.

Rian Timmers
Moeder van Senna en Naomi, die op het Zwijsen college en basisschool ’t Ven in Veghel zitten. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als docent en portefeuillehouder onderwijs bij HAS Hogeschool. Inmiddels ben ik vijf jaar lid van de GMR (eerst van SKIPOV en nu van Verdi). Na schooljaar 23-24 komt er voor mij een einde aan mijn GMR-lidmaatschap, dus mocht je mijn plekje in willen nemen, neem gerust contact op.

Karin van de Wijdeven
Werkzaam als leerkracht op basisschool Nicolaas in Boerdonk, onderdeel van het cluster Antonius – de Empel – Nicolaas. Tevens ben ik moeder van vier kinderen, waarvan Luuk (groep 4), Noor (groep 2) en Freek (groep 2) op de Empel in Erp zitten. Eef gaat na de zomervakantie naar de peuterspeelzaal. Ik ben nu voor het derde jaar lid van de GMR en heb zin om namens ons cluster mijn bijdrage aan de GMR te leveren.

Veerle van Dinther
Moeder van Jop (5) en Tes (3). Jop zit in groep 2 op ‘t Ven en Tes zal na de zomer in groep 1 starten. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als Teamleider bij Kentalis met aandachtsgebied dagbesteding. Kentalis is door de bijzondere doelgroep een plek die mij laat zien dat het kijken vanuit mogelijkheden en kansen zorgt voor groei en ontwikkeling. Ik heb er zin in om een bijdrage te leveren bij de GMR om zo ook Verdi te laten groeien en ontwikkelen.

Michiel van der Heijden
Vader van Noud (12), Juul (9) en Lenn (6) waarvan er nog twee op basisschool Eerschot in Sint-Oedenrode zitten. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als Relatiemanager bij het Koning Willem I College. In deze functie zorg ik voor verbinding tussen het werkveld en de school. Hierdoor heb ik ervaring opgedaan met onderwerpen als kwaliteit van onderwijs, onderwijstransitie en het zoeken van nieuwe samenwerkingsvormen. Daarnaast heb ik vanuit mijn HR-achtergrond oog voor het welzijn van medewerkers binnen het onderwijs. Ik zie het als een uitdaging om samen met de overige leden van de GMR een gezonde balans te vinden tussen de belangen van de leerlingen, ouders en medewerkers van Verdi. Hier wil ik dan ook graag mijn bijdrage aan leveren.