Skip Navigation or Skip to Content
logo
Dit zijn wij

Over ons

Verdi onderwijs bestaat sinds 1 januari 2022 en komt voort uit een fusie tussen Skipov en SKOSO. Het is een natuurlijke match tussen 21 basisscholen in de gemeente Meierijstad. Samen goed voor ruim 3500 leerlingen en in totaal ruim 450 leerkrachten en (ondersteunende) medewerkers.  

Verdi is een jonge, frisse organisatie waar er aandacht is voor verschillen en een veranderbare omgeving én waarin we ons verbonden voelen met deze verschillen en die omgeving.

Keurmerk!

Verdi staat voor verbondenheid in diversiteit. Zo voelt het ook, we zijn uniek in onze diversiteit en staan samen sterker door dit verbond, denk daarbij aan onderwijskundige vernieuwingen, financiën en werkgeverschap. Verdi als overkoepelende stichting  ondersteunt, adviseert, initieert en faciliteert dat wat onze 20 basisscholen nodig hebben!  Dit is de V van Verdi.

Verdi Start:

de nieuwe naam van SPV

November 2022. De basisschool en de peuteropvang versterken hun samenwerking, om zo de ontwikkeling tot een kindcentrum verder gestalte te geven. Om deze samenwerking te benadrukken krijgt SPV een nieuwe naam: Verdi Start.

Verdi bestaat uit 21 basisscholen binnen Verdi Onderwijs en 12 locaties peuteropvang van Verdi Start. Niet alleen de naam geeft de verbondenheid tussen Verdi Onderwijs en Verdi Start weer. Ook de inhoudelijke samenwerking wordt de komende jaren verder ontwikkeld, waarbij expertise wordt gedeeld en vanuit een gezamenlijke pedagogische visie wordt gewerkt.

Verdi Start
De peuteropvang is er voor alle kinderen van 2 tot 4 jaar. Hier kunnen ze lekker spelen en ontdekken. De Verdi Start peuteropvang-locaties zijn gezellig ingericht, voorzien van leuke hoeken met uitdagende leermiddelen en speelmaterialen. Het jonge kind leert nieuwe vriendjes kennen, ontdekt nieuwe voorwerpen en spellen en krijgt op een speelse manier de beste voorbereiding voor de basisschool. Verdi Start is een combinatie van pedagogisch en educatief handelen. De peuteropvang biedt kinderen een stimulerende spelomgeving en heeft daarnaast ook een preventieve functie. Kinderen die op de peuteropvang hebben gezeten, wennen over het algemeen gemakkelijker op de basisschool. Ook spelen de pedagogisch medewerkers een belangrijke rol in voorschoolse (orthopedagogische) ondersteuning van kinderen, ondersteund door het team ‘Ondersteuning onderwijs en opvang’ van Verdi.

Verdi Start blijft werken aan een soepele overgang voor de peuter, waarbij wennen aan en de overstap naar de basisschool als heel soepel worden ervaren! Om de eenheid tussen peuteropvang en de basisschool te onderstrepen gaan ook de locaties de naam van de school dragen:

Oude naam              Nieuwe naam
1 Paplippelke             Antonius Start (Keldonk)
2 Rakkers                   de Ark Start (Veghel)
3 Speelbal                   Bernadette Start (Veghel)
4 Timpe Tampe         de Bunders Start (Veghel)
5 Pompeltje                Edith Stein Start (Zijtaart)
6 Empeltje                  de Empel Start (Erp)
7 Pionier                     de Pionier Start (Veghel)
8 Uilenestje                Maria Start (Erp)
9 Hummelhoek         Maria ter Heide Start (Mariaheide)
10 Speelhoek              Nicolaas Start (Boerdonk)
11 Ven                          ’t Ven Start (Veghel)
12 Vijvertje                 de Vijfmaster Start (Veghel)