Skip Navigation or Skip to Content
logo

Passend onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. We willen niet denken in beperkingen van kinderen maar in hun mogelijkheden. Met passend onderwijs kunnen zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs volgen. Voor een leerling die extra ondersteuning nodig heeft, moet de school een passende plek zoeken. Dit kan op:

  • de eigen school, eventueel met extra ondersteuning in de klas;
  • een andere reguliere school in de regio;
  • plaatsing op een school voor speciaal (basis)onderwijs.

Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, werken scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. Skipov vormt, samen met basisscholen uit de regio Oss, Uden en Meierijstad het Samenwerkingsverband 30 06. Meer informatie over het Samenwerkingsverband PO 30 06 is te vinden op https://www.swvpo3006.nl.

Hoe wij binnen ons samenwerkingsverband invulling geven aan passend onderwijs staat beschreven in het Ondersteuningsplan (OP), zie deze link.

Procedureel is in dit OP vastgelegd waaruit basisondersteuning dient te bestaan, op welke wijze en wanneer de reguliere basisschool een beroep kan doen op het samenwerkingsverband voor extra ondersteuning dan wel verwijzing naar speciaal basisonderwijs. Deze ondersteuning is in principe altijd van tijdelijke aard en zal worden aangeboden in de vorm van arrangementen.

Wat is passend onderwijs, wat is het Samenwerkingsverband 30 06 en hoe werken we samen om ervoor te zorgen dat elk kind die ondersteuning krijgt die bij hem/haar past? Dat ziet u in de animatiefilm van het Samenwerkingsverband 30 06.