Skip Navigation or Skip to Content
logo
Een team van specialisten!

Ondersteuningsstructuur Verdi

Binnen Verdi werken de basisschool, Verdi Start en andere opvangorganisaties intensief samen. Dat doen zij voor uw kind en met u als ouder. Een team van specialisten staat klaar voor de extra ondersteuning van kinderen, ouders en professionals waar dat nodig is: het Team ondersteuning onderwijs en opvang (team O2). Het team O2 werkt ook samen met specialisten in de regio. Het team O2 bestaat uit orthopedagogen, schoolpsychologen en ondersteuningsspecialisten.

Elke locatie heeft één vaste contactpersoon (orthopedagoog/schoolpsycholoog) die op vaste momenten op een locatie aanwezig is. Team O2 kijkt samen met de pedagogisch professional of leerkracht en u als ouder wat er binnen de groep en thuis kan worden ingezet om uw kind optimaal te ondersteunen. Meestal denken we mee in een andere aanpak en het opstellen van een plan daarvoor. Soms wordt hierbij tijdelijk extra ondersteuning vanuit het team O2 ingezet. Als alle betrokkenen samen tot de conclusie komen dat de huidige setting niet meer passend is kan gezocht worden naar een andere, tijdelijke en meer passende plek buiten de eigen school of opvanglocatie.