Skip Navigation or Skip to Content
logo
Updates

Riny de Ruijter geeft PVP stokje over!

Een wezenlijke vaardigheid!

Praktische Verkeers Proef professional Riny zet er een punt achter

De organisatie en coördinatie van de PVP was de afgelopen 30 jaren in handen van Riny de Ruijter. Na zijn pensionering als leerkracht is Riny dit blijven doen maar hij heeft besloten om het coördinatie-stokje over te gaan dragen aan een opvolger.  We laten Riny graag aan het woord:

Ik heb de organisatie altijd met veel plezier en enthousiasme op me genomen en het geeft elk jaar opnieuw enorm veel voldoening als de verkeersproef er op zit. Het heeft echt betekenis voor een hele wezenlijke vaardigheid voor elk kind: het zelfstandig en veilig deel kunnen nemen in het verkeer. Samen met enkele vaste vrijwilligers sluiten we elk jaar af met een gezellig etentje in de wetenschap dat er weer honderden kinderen bewustere verkeersdeelnemers zijn geworden. Een belangrijke basis voor de rest van hun leven en op kortere termijn voor de stap naar het Voortgezet Onderwijs. De PVP vraagt om een gedegen voorbereiding en een goede afstemming met alle deelnemende scholen. In de loop der jaren hebben we een draaiboek met vele hulpmiddelen en documenten voor de organisatie ontwikkeld. De fietsroute van de proef is inmiddels met een permanente bewegwijzering van speciale verkeersbordjes vastgelegd. Ook is er een film gemaakt van de route waardoor deelnemers zich goed kunnen voorbereiden op de proef. De organisatie vraagt vooral een goede voorbereiding van het logistieke proces waar de fietsproef op de PVP-dagen om draait. Het vergt een nauwe samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid samen met de deelnemende scholen en ouders van die scholen. Ook met de gemeente en de EHBO-vereniging onderhoud je contacten om alles in goede banen te leiden

Namens het Verdi directieteam is Raymond Stuart (directeur basisschool Bernadette) het aanspreekpunt voor de PVP: “Het Veghelse onderwijs is Riny ontzettend veel dank verschuldigd. Het is niet precies meer te achterhalen maar Riny heeft zo’n 15.000 tot 20.000 leerlingen in de loop der jaren langs zien komen om de verkeersproef af te leggen, dat is ongekend en zeer vermeldingswaardig!