Skip Navigation or Skip to Content
logo
Verdi = Verdi Onderwijs en Verdi Start

Verdi Start, de nieuwe naam voor SPV peuteropvang

De basisschool en de peuteropvang versterken hun samenwerking, om zo de ontwikkeling tot een kindcentrum verder gestalte te geven. Om deze samenwerking te benadrukken krijgt SPV een nieuwe naam: Verdi Start.

Verdi bestaat uit 20 basisscholen binnen Verdi Onderwijs en 12 locaties peuteropvang van Verdi Start. Niet alleen de naam geeft de verbondenheid tussen Verdi Onderwijs en Verdi Start weer. Ook de inhoudelijke samenwerking wordt de komende jaren verder ontwikkeld, waarbij expertise wordt gedeeld en vanuit een gezamenlijke pedagogische visie wordt gewerkt.

Verdi Start
De peuteropvang is er voor alle kinderen van 2 tot 4 jaar. Hier kunnen ze lekker spelen en ontdekken. De Verdi Start peuteropvang-locaties zijn gezellig ingericht, voorzien van leuke hoeken met uitdagende leermiddelen en speelmaterialen. Het jonge kind leert nieuwe vriendjes kennen, ontdekt nieuwe voorwerpen en spellen en krijgt op een speelse manier de beste voorbereiding voor de basisschool. Verdi Start is een combinatie van pedagogisch en educatief handelen. De peuteropvang biedt kinderen een stimulerende spelomgeving en heeft daarnaast ook een preventieve functie. Kinderen die op de peuteropvang hebben gezeten, wennen over het algemeen gemakkelijker op de basisschool. Ook spelen de pedagogisch medewerkers een belangrijke rol in voorschoolse (orthopedagogische) ondersteuning van kinderen, ondersteund door het team ‘Ondersteuning onderwijs en opvang’ van Verdi.

Verdi Start blijft werken aan een soepele overgang voor de peuter, waarbij wennen aan en de overstap naar de basisschool als heel soepel worden ervaren! Om de eenheid tussen peuteropvang en de basisschool te onderstrepen gaan ook de locaties de naam van de school dragen:

Oude naam              Nieuwe naam
1 Paplippelke            Antonius Start (Keldonk)
2 Rakkers                  de Ark Start (Veghel)
3 Speelbal                  Bernadette Start (Veghel)
4 Timpe Tampe        de Bunders Start (Veghel)
5 Pompeltje               Edith Stein Start (Zijtaart)
6 Empeltje                 de Empel Start (Erp)
7 Pionier                    de Pionier Start (Veghel)
8 Uilenestje               Maria Start (Erp)
9 Hummelhoek        Maria ter Heide Start (Mariaheide)
10 Speelhoek             Nicolaas Start (Boerdonk)
11 Ven                         `t Ven Start (Veghel)
12 Vijvertje                de Vijfmaster Start (Veghel)

Nicolaas Start is de enige locatie van Verdi Start die naast peuteropvang ook BSO aanbiedt. Dit om tegemoet te komen aan de nadrukkelijke wens van ouders om in Boerdonk opvang te faciliteren, in samenwerking met de basisschool. Met deze uitzondering wordt vooruit gelopen op de mogelijke stap van Verdi Start om naast peuteropvang ook kinderopvang aan te bieden.