Skip Navigation or Skip to Content
logo
Bevlogen team!

Bezoek RvT aan Verdi basisschool Eerschot!

Inspirerend!

De raad van toezicht van Verdi gaat met regelmaat op schoolbezoek; onlangs viel de beurt aan basisschool Eerschot. Graag delen we hierbij het verslag van dit bezoek, gemaakt door Meine Stoker en Suzanne van den Berg (leden raad van toezicht).

“We waren te gast bij basisschool Eerschot in Sint-Oedenrode, waar we hartelijk zijn ontvangen door directeur Marjo Timmermans in hun monumentale schoolgebouw. We mochten aansluiten bij het inspirerende begin van de dag in een kleuterklas, waar alle kinderen de dag “spelend beginnen” -> gericht op eigen keuzes, gaan zij aan de slag met knutselwerken, blokken, uitdagende taken of gewoon even relaxed opstarten. Een passievol verhaal van een betrokken leerkracht!

Tijdens een open gesprek met Marjo en intern begeleider Sabine hebben we een duidelijk beeld gekregen van de kansen en uitdagingen die zij dagelijks ervaren in het basisonderwijs. Het team in Eerschot focust zich op ambitiegericht en opbrengstgericht werken met leerkrachten en leerlingen. Zij zijn enorm trots op de verbeteringen die afgelopen jaren doorgevoerd zijn en de kwaliteitsslag die door allen geleverd is. Focus op de borging hiervan, waarbij het personeelstekort een blijvende zorg is. De vervangerspool Verdi biedt hierin regelmatig uitkomst, men is enorm blij met de kwalitatief goede inzet van collega’s uit deze pool. Gelukkig zijn de lijntjes met onderwijs-opleidingen daarnaast erg goed, dit resulteert continue in enthousiaste studenten die meedraaien binnen deze school. De samenwerking binnen Verdi wordt door zowel Marjo als Sabine vooral ervaren in de directie-overleggen en tussen de IB’ers. Het zou mooi zijn als er komende periode nog meer ruimte ontstaat om nog meer van elkaar te leren; ook voor de leerkrachten onderling.

Na dit mooie gesprek zijn we door Carlo van Kroonenburg uitgebreid bijgepraat over MindXperience, waar basisschool Eerschot volop in investeert. Middels deze methode worden kinderen extra uitgedaagd met opdrachten waarvoor zij zelfstandig aan de slag gaan. Er wordt gefocust op zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en het plannen van de werkzaamheden. Mooi om de bevlogenheid van de leerkracht en de inzet op deze extra uitdaging voor leerlingen te ervaren, waarbij als uitgangspunt “Hoe kunnen we het onderwijs nog beter laten aansluiten bij de vraag vanuit de leerlingen en de maatschappij?” wordt gehanteerd.

Na een gezamenlijk koffiepauze in de teamkamer met alle leerkrachten, hebben we kort een kijkje genomen in alle klassen. De mate van zelfredzaamheid, zelfstandigheid en het maken van eigen keuzes spat van alle klassen af. Zeker ook de muziekles, met de zelfgemaakte rap, heeft indruk op ons gemaakt! Bedankt voor de hartelijke ontvangst. We hebben een enorme betrokkenheid ervaring, zowel vanuit het team als vanuit de nieuwsgierige en geïnteresseerde kinderen”.