Skip Navigation or Skip to Content
logo
Verbonden in diversiteit!

Verdi Flexklassen!

De Flexklas is er speciaal voor cognitief getalenteerde kinderen die meer uitdaging nodig hebben en die in de klas onvoldoende krijgen. Daardoor worden bepaalde vaardigheden niet goed ontwikkeld. In de Flexklas gaan ze uitdagingen aan gericht op deze vaardigheden. We werken niet aan reken- of taalopdrachten en leren geen vreemde taal. In de Flexklas staan de vaardigheden van leren leren, leren denken en leren leven en het ontmoeten van ontwikkelingsgelijken centraal.

De twee drijvende leerkrachten van de flexklassen zijn Aukje van den Oever en Marjel van den Elzen werden onlangs geïnterviewd, lees hier het artikel dat verscheen in Stadskrant Veghel en Mooi Rooi.