Skip Navigation or Skip to Content
logo
Verbondenheid | Duurzaam

Vitaliteit leerlingen

Het thema ‘gelijke kansen’ komt steeds vaker terug in de media. Niet verwonderlijk omdat verschillen steeds groter dreigen te worden binnen onze samenleving. Binnen Verdi Onderwijs willen we kansenongelijkheid bestrijden. Dat doen we dagelijks op onze scholen door het bieden van een gelijkwaardig aanbod en kansen binnen ons onderwijs. Maar we zien ook dat er factoren zijn, waar we geen invloed op hebben. Met toenemende regelmaat stellen we vast dat kinderen naar school komen zonder goed ontbeten te hebben en/of zonder lunchtrommel. De grootste oorzaken zijn armoede en sociale redzaamheid binnen gezinnen.

Om hier iets aan te doen is er binnen Verdi Onderwijs een ‘koersteam vitaliteit leerlingen’ gestart met het onderzoeken van mogelijkheden. Er zijn inmiddels 2 pilots uitgewerkt die lopen tot de zomer. Echter met de intentie om (één van) de initiatieven duurzaam in te zetten indien realiseerbaar qua organisatie en financiën. De twee pilots:

Boterhammenbar
De boterhammenbar is een plek binnen het schoolgebouw waar kinderen voor schooltijd kunnen ontbijten en lunch kunnen smeren als ze dit niet bij zich hebben of fruit kunnen pakken als dat ontbreekt in de tas. De boterhammenbar dient laagdrempelig en veilig te zijn vanuit de boodschap; als het niet is gelukt om te ontbijten of lunch mee te nemen dan is dat mogelijk op school. De begeleiding ’s ochtends bij de boterhammenbar wordt gedaan door vrijwilligers.

Ontbijtbox
Dit is een initiatief waarbij gezinnen wekelijks, door leden van Kiwanis, worden voorzien van een boodschappenpakket dat gericht is op een voedzaam ontbijt voor kinderen. De school dient hierbij als ‘vindplaats’ om als anonieme koppeling tussen gezinnen en serviceclub Kiwanis te fungeren. Rond het onderwerp heerst een taboesfeer die met dit initiatief omzeild kan worden (meer anonimiteit) en de kans op het bereiken van de doelgroep groter maakt.

Met deze pilot werken we prettig en constructief samen met de gemeente Meierijstad en serviceclub Kiwanis Uden-Veghel.
Ook wordt aansluiting onderzocht met het initiatief Schooltijdenmaaltijden.nl (dit is een samenwerking van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap samen met Jeugdeducatiefonds en het Rode Kruis).