Skip Navigation or Skip to Content
logo
Verdi sluit aan bij

Netwerk Samen Opleiden!

Verdi maakt voortaan deel uit van opleidingsnetwerk Samen Opleiden

Op maandag 26 juni hebben 23 schoolbesturen voor primair onderwijs en het bestuur van Hogeschool de Kempel de handtekening geplaatst onder de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst van het Opleidingsnetwerk Samen Opleiden.

Het netwerk bestaat nu uit 24 deelnemende besturen, zij onderschrijven van harte deze ambities:

1. Verder versterken van de kwaliteit van het werkplekleren.
2. Vergroten van de doorstroom in de opleiding en behouden van startende leraren.
3. Stimuleren van een leven lang ontwikkelen.

In het komende studiejaar gaan school- en instituutsopleiders opnieuw met elkaar aan de slag met de concretisering van de ambities. Potentiële nieuwe partners zullen ook worden uitgenodigd om vorm te geven aan het Samen Opleiden & Professionaliseren van voldoende leraren die trots zijn op hun beroep, de scholen in de regio en de opleiding. Een mooie uitdaging die we alleen samen kunnen realiseren!