Skip Navigation or Skip to Content
logo
De groene draad

Verdi bouwt aan een nieuw kindcentrum ‘Kindcampus Buitenwijs’

Verdi heeft, net als SAAM, een verzoek ingediend om een basisschool te mogen stichten in de nieuwe wijk Veghels Buiten.

Middels deze update informeren wij u over deze kans voor onze organisatie en kinderen in Veghel. Verdi neemt u graag mee in een eerste denkrichting voor het nieuwe kindcentrum en vraagt om uw steun bij het initiatief om een nieuw kindercentrum te starten.

Momenteel wordt door de gemeente een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd, wat in de gemeenteraad nog wordt besproken.

Wanneer Kindcampus Buitenwijs opengaat is nog niet bekend, echter om een school te mogen starten dient het initiatief tot een nieuwe school ruim van tevoren ingediend te worden bij het ministerie van Onderwijs. Op dit moment zijn we nog niet bezig met personele invulling van het team; er zijn dus geen gevolgen voor de schoolteams van de huidige scholen.

Verdi dient ouderverklaringen te verzamelen van ouders met kinderen van 2 t/m 4 jaar in een straal van 6 km rondom Veghels Buiten, om de school te mogen starten. Als u het initiatief een warm hart toedraagt vragen wij u een ouderverklaring af te geven via deze link: Initiatief Campus Buitenwijs (website ministerie). Hiermee meldt u uw kind niet aan voor deze nieuwe school, maar steunt u het initiatief voor een nieuwe school in Veghels Buiten!

Namens Verdi alvast onze hartelijke dank en vanzelfsprekend houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Onze visie voor het nieuwe kindcentrum is Samen het leven leren leven

Welkom op Kindcampus Buitenwijs in Veghels Buiten. Als kind, ouder, partner en professional. Als mens. Als jezelf. Wij gaan samen op avontuur om jouw en onze wereld te ontdekken. De wereld waar we met liefde mee omgaan ligt nog helemaal voor je open. Wij zijn een Kindcampus (0 tot 13 jaar) waarin kinderopvang (Verdi Start) en basisonderwijs (Verdi Onderwijs) door één ‘groene’ draad zijn verbonden. Wij spelen, leren, ontwikkelen, bewegen en groeien in een voor jou betekenisvolle wereld. Dat doen we met plezier, zin en compassie. Met hart en moed. We hebben zes wijsheden:

  • Eigenwijs: Je leert je eigen IK in hoofdletters schrijven. (Karaktervorming)
  • Samenwijs: Je leert dat we samen slimmer zijn en elkaar nodig hebben. (Samenwerking)
  • Deelwijs: Je communiceert respectvol over gedachten en gevoelens. (Communicatie)
  • Creatiewijs: Je kijkt vanuit een eigen perspectief en geeft vorm aan jouw unieke ideeën. (Creativiteit)
  • Denkwijs: Je stelt de goede vragen, om de juiste antwoorden te vinden. (Kritisch denkvermogen)
  • Wereldwijs: Je denkt en doet mee in onze wereld. Je leert waarde toe te voegen. (Burgerschap)

Onze zes wijsheden zijn geïnspireerd op het framework “Verdiepend Leren”. Kinderen ontwikkelen kennis, vaardigheden en competenties. Vanzelfsprekend op het gebied van taal en rekenen, maar ook door een sterk aanbod in de Engelse taal. We maken verbinding met de binnen- en buitenwereld door betekenisvolle projecten, partnerschap met de omgeving én onderdompeling in de natuur. We houden van buiten.

Van de eigenwijsheid in de natuur, de diversiteit. Een eigen weg van groei. Zo geven wij kinderen doel, richting en vertrouwen voor hun verdere leven. We hebben zin in nieuwe uitdagingen, vinden sommige stappen reuze spannend. Máár door de verbinding die we voelen met onszelf, elkaar en de wereld om ons heen durven we meer en worden stappen, sprongen. Dát is de ‘groene’ draad van Buitenwijs.