Skip Navigation or Skip to Content
logo
interactie

Grote betrokkenheid bij ontwikkeling nieuwe Verdi basisschool in Veghels Buiten

Op dinsdag 3 oktober jl. ontving Verdi een enthousiaste groep (toekomstige) ouders en geïnteresseerden op de Noordkade. Er stond een kennismaking met Kindcampus Buitenwijs op de agenda. Verdi’s initiatief voor de ontwikkeling van een nieuwe basisschool in Veghels Buiten.

Na een hartelijk ontvangst met een kop koffie of thee, was het woord aan Cindy van Impelen, als directeur betrokken bij de ontwikkeling van Kindcampus Buitenwijs. Aanwezigen maakten kennis met Verdi onderwijs en opvang in heel Meierijstad, vanuit een sterke opdracht en koers. In een ontroerend, energiek filmpje werden de Verdi kernwaarden gepresenteerd door en samen met leerlingen. Daarna maakten aanwezigen kennis met Kindcampus Buitenwijs. Onderwijs vanuit de bedoeling, waarbij zes verschillende wijsheden centraal staan, gebaseerd op het framework Verdiepend Leren. Deze benadering van onderwijs voor de toekomst, dat zich richt op het verwerven van competenties, waarbij het hele kind wordt gezien, ontving veel positieve bijval van de aanwezigen in de zaal.

Op Buitenwijs is, in samenhang met de kerndoelen, telkens aandacht voor het verwerven van 6 mondiale competenties. Competenties die kinderen helpen om in onze complexe wereld vaardig, aardig en waardig te kunnen zijn en blijven. Op basis van de 6 mondiale competenties, heeft Buitenwijs zes (eigen) wijsheden ontwikkeld:

Eigenwijs: Je leert je eigen IK ontdekken. (Karaktervorming)Samenwijs: Je leert dat we samen slimmer zijn en elkaar nodig hebben. (Samenwerking)Deelwijs: Je leert respectvol communiceren over gedachten en gevoelens. (Communicatie)Creatiewijs: Je leert kijken vanuit een eigen perspectief en geeft vorm aan jouw unieke ideeën. (Creativiteit)Denkwijs: Je leert de goede vragen te stellen, om de juiste antwoorden te vinden. (Kritisch denkvermogen)Wereldwijs: Je leert hoe je meedenkt en meedoet in onze wereld. Hoe jij waarde toevoegt. (Burgerschap)

Het maken van verbinding met de binnen- en buitenwereld door betekenisvolle projecten, partnerschap met de omgeving én onderdompeling in de natuur staan centraal. Overal leren, vooral ook Buiten. Logisch, met een naam als Buitenwijs. Vanuit het voelen van verbinding met jezelf, elkaar en de wereld om je heen, meer durven, worden van stappen, sprongen gemaakt. Dát is de ‘groene’ draad van Buitenwijs.

Verdi blikt terug op een bijzondere avond, met hoge betrokkenheid van de aanwezigen. Na de presentatie was er ruimte voor gesprek met medewerkers van Verdi én met elkaar. Ruimte om vragen te stellen en om input te geven. Deze input zal zeker bijdragen aan de verdere ontwikkeling van Kindcampus Buitenwijs. Verdi bedankt iedereen voor het positief ontvangen van haar beelden en voor de waardevolle ideeën die zijn verzameld. Voor het bijgedragen aan deze geslaagde bijeenkomst. Fijn om te voelen dat gezamenlijk gewerkt wordt aan de toekomst van het onderwijs in Veghels Buiten. Dat levert zin op om door te gaan!

Help jij mee in het realiseren van  Verdi’s Kindcampus Buitenwijs? Woon je in een straal van 6 km rondom Veghels Buiten en heb je een kind in de leeftijd van 2 tot en met 4 jaar? Steun Verdi en teken de intentieverklaring, scan deze QR code: