Skip Navigation or Skip to Content
logo
Opening de Wijzelaar | Directeurencarrousel

Vers van de pers!

Opening de Wijzelaar (voorheen de Bunders)

Deze week is het fraaie, nieuwe gebouw van kindcentrum de Wijzelaar officieel geopend. Het was een gezellige happening en feestelijk programma op 16 mei jl !

Op zaterdag 1 juni aanstaande wordt er voor iedereen die een kijkje wil komen nemen, een open dag georganiseerd van 10.00 tot 14.00 uur.

 

Directeurencarrousel

In de periode voor de meivakantie is een intensief en zorgvuldig traject afgerond waarbij met ingang van het komende schooljaar (2024-2025), bijna alle Verdi directeuren op nieuwe plekken gaan werken binnen de stichting. Verdi bestuurder Paul Meessen ging hierover in gesprek met Ties van Dooren, hoofdredacteur van de Stadskrant Veghel, lees hier het complete artikel